Ons droom:

Ons smag daarna om uit die liefde van Jesus voluit te lewe.

Ons doen:

Om in eenvoud, onafhanklikheid en onder die leiding van Jesus Christus die Ooskerk te help bou tot ‘n gees gevulde geloofsgemeenskap wat met passie tot eer van God lewe.

Ons waardes:

Gestaltes van die liefde:

Aanvaarding, deursigtigheid, eerlikheid, diversiteit, diensbaarheid, liefde, groei, eenvoud, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid.