012 344 1950

467 Kirkness St, Pretoria, 0001, South Africa

©2017 Ooskerk

EREDIENSTE BY DIE OOSKERK

OGGENDDIENS

09:00 in die kerkgebou

'n Eietyds-klasieke erediens met sterk klem op stiltes, prediking en musiek. Die oggendiens gemeenskap is warm en vriendelik. Enige persoon kan hier 'n tuiste vind en ons saam kuier na die diens, by die teetuin, is 'n hoogtepunt.

GESINSDIENS

09:00 in die saal

Die Familiebediening is bemoei met gesinne.  Gesinne in ons omgewing, gemeenskap en gemeente.  Die familiebediening wil gesinne en families help om voluit te lewe! Daarom dan 'n diens wat juis ingerig is vir ouers en kinders.

Ons glo ons leer meer van Jesus wanneer ons leef met sekere waardes.  Die waardes waarin ons glo is die gestaltes van die liefde.  Dit is aanvaarding, deursigtigheid, eerlikheid, diversiteit, diensbaarheid, liefde, groei, eenvoud, vreugde vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid. 


Hierdie is die waardes wat ons graag by gesinne en gemeenskappe wil vestig.  Ons doen dit en droom daaroor binne ons gesinsdienste, sonskynland, kategese en sosiale geleenthede.


Ons probeer daarom geleenthede skep waar gesinne mekaar kan beter leer ken, asook saam bogenoemde waardes kan uitleef en daaroor kan droom.  Die gesinne van die Ooskerk kamp byvoorbeeld 'n paar keer per jaar saam.  Vir meer inligting hieroor of indien jy betrokke wil raak by die familiebediening kontak gerus die kerkkantoor.

LAUDATE

17:45 in die kerkgebou

Hier fokus ons spesifiek op die kontemplatiewe en meditatiewe karakter van die Ooskerk. Die diens maak ruimte vir lang stiltes en aanbidding en maak ook gebruik van musiek in die meditatiewe styl (bv. Taize).

VIVERE

19:00 in die kerkgebou

Vivere is ‘n plek waar ons op Sondagaande van 19:00 af saam dink en droom en wonder oor die lewe, waar ons eet en saam kuier. Kom maak gerus by ons ‘n draai.