012 344 1950

467 Kirkness St, Pretoria, 0001, South Africa

©2017 Ooskerk

BEDIENING BY DIE OOSKERK

SONSKYNLAND

tydens Gesinsdiens

Sonskynland is ons kleuterbediening by die Ooskerk.  Kleuters maak 'n integrale deel van ons gemeente uit en daarom is ouers met kleuters vir ons besonders belangrik.  Die naam van die bediening kom vanaf die son wat die begin van 'n nuwe dag, of sal ons sê die son wat 'n nuwe fase aandui.  Daarom erken ons dat ons kleuters in hierdie fase van hulle lewens besonders vatbaar is vir liefde.  Ons wil dus met die “sonsopkoms” van hulle lewens (wat terloops van die ooste af gebeur) met hulle praat en handel oor die volle lewe vanuit Jesus.  Daarom bied ons elke Sondag in die kwartaal Sonskynland lesse aan vir die kleuters van twee tot ses jaar. 
Die ouers kom saam met hul kleuters in die Gesinsdiens bymekaar.  Ons wil graag hê dat die kleuters en hulle ouers eers net die geleentheid kry om 'n gevoel vir die erediens te ontwikkel.  Van daar verdeel die kleuters saam met 'n ouer na die onderskeie lokale waar daar ouderdom spesifieke lering plaasvind.  Dit is 'n wonderlike bediening waar ouers, kleuters en kinders leer en groei.

JUNIOR KATEGESE

Gesinsdiens

 By die Ooskerk is gesinne en families vir ons baie belangrik.  Ons smag om vanuit die liefde van JESUS voluit te leef en gesinne en families aan te moedig om dit ook saam met ons te doen.  Ons wil daarom aan laerskool kinders die geleentheid bied om saam met hul maats en ouers te gesels oor die Bybel en wat dit vir ons beteken.  

Die Junior Kategese vind direk na afloop van die Gesinsdiens en Oggenddiens plaas.  Die les van die kategese word in die Gesinsdiens ingelei.  Die leraar wat preek behandel die teologiese inhoud van die les op 'n praktiese kreatiewe manier.  Daarna verdeel die kinders na hulle klasse waar die vaslegging van die les op 'n speelse praktiese manier plaasvind.

Die les wat behandel is word ook elektronies na die ouers aangestuur.  Op hierdie manier sien die ouers wat hul kinders in die kategese gedoen het en kry hulle ook die geleentheid om met hulle oor die betrokke lesse te gesels.  Indien jy dit graag wil ontvang kontak Willie Matthysen by 082 556 8726 of stuur ‘n e-pos na williematt@telkomsa.net.

SENIOR KATEGESE

17:45-18:45 in die saal

Die tieners kom op Sondae 17:45, met hul kategete bymekaar om saam te gesels oor die Bybel en die betekenis daarvan in hul lewens vandag. Ons begin eers deur saam te sing waarna ons na kleiner groepe verdeel.
Dit is ook vir ons belangrik om die nood in die gemeenskap raak te sien en die liefde van Jesus na ons omgewing te leef.  Daarom is daar vir elke klas die geleentheid om by ons onmiddellike gemeenskap betrokke te word.

LOFPRYSING

Dinsdae 18:30

Dinsdae aande 18:30 is daar 'n lofprysing geleentheid by die Ooskerk.  Dit word bygewoon deur die skole in ons omgewing.  Daar word saam koffie gedrink en gesels oor die uitdagings van tiener-wees in ons konteks.

BELYDENIS VAN GELOOF

17:45-18:45 in die saal

Hier fokus ons op wat tieners nodig het voordat hulle voor die gemeente openbare belydenis van hulle geloof aflê. Dit word in 'n moderne aktuele styl aangebied en word 'n geleentheid vir jongmense om op 'n merkwaardige manier deel te word van 'n gemeenskap.

NEXUS

Sondae 16:30-17:30

By NEXUS skep ons vir jongmense wat reeds Belydenis afgelê het die geleentheid om verder te kom soek en vrae te vra. Hierdie geleentheid word as 'n kleingroep bedryf met uitdagende en relevante teologiese inhoud.

VIAM DEI


Viam Dei is die spiritualiteitsbediening van die Ooskerk. Dit sluit die Viam Dei kursus & programRetreats, Via Vitae en 'n kontemplatiewe aanbiddingsgeleentheid nl. die Laudate diens (Sondae, 17:45) in.


Jy kan aanvanklik inskakel by ons jaarlange program en daarna verder die pad saam met ander gelowiges stap in 'n kleingroep. Viam Dei wil 'n ruimte bied waarbinne jy al meer bewus kan word van God in en om jou lewe, waarin jy geestelik kan groei deur meer en meer God se mens tussen ander te wees en waar jy op 'n diep vlak innerlik getransformeer kan word tot die nuwe mens wat ons reeds in Jesus Christus is. 


Kom stap saam die Viam Dei pad!

Besoek ons gerus by www.viamdei.com

DEERNIS


Deernis bestaan om gemeentelede te mobiliseer om aktief betrokke te raak by hul gemeenskap en om gemeentelede individueel, asook as ‘n gemeente te inspireer om liefde en deernis te bewys aan mense in nood in die gemeenskap omdat ons verstaan dat ons dit moet doen  omdat God ons eerste lief gehad het.

 

Teikengroep:

Bejaardes 

Weerlose jeug, kleuters en babas

Weerlose vroue

 

Projekte:

  • Maria Naaldwerk projek gerig op die ondersteuning van huishulpe

  • PEN  

    • Sun Sparrows Kleuterskool

  • Harmonie-oord vir bejaardes

  • Margaretha Ackerman tehuis vir bejaardes 

  • Ikhaya Ntando Baba projek 

  • Echo Jeugontwikkeling

Insamelings:

Deernis hanteer deurlopende insamelings van goedere soos klere, tydskrifte en ander artikels wat aan die onderskeie projekte versprei word of verkoop word as deel van fondswerwing.

 

Noodfonds:

Die gesig van die kerk, is ‘n plek waar mense liefde en omgee beleef. Die Noodfonds is gestig deur Dr Willem Cruywagen.  

Die aard van die hulp wat verleen word vanuit die noodfonds is hulp wat ophelp en nie afhanklikheid in stand hou nie.  

TOPTYD

Dinsdagoggende 09:00 in die konferensiekamer

info

Kontak gerus die kantoor vir meer inligting of om by een van ons bedieninge aan te sluit