Ooskerk

Wie ons is

Geleë op die rand van die midde-stad van Pretoria, bied die Ooskerk vir die gemeente 'n plek van hoop en vrede. Ons smag daarna om uit die liefde van Jesus voluit te lewe en streef daarna om in eenvoud en afhanklikheid onder die leiding van Jesus Christus die Ooskerk te help bou tot ‘n Geesvervulde geloofsgemeenskap wat met passie tot eer van God lewe.Ons waardes bestaan uit gestaltes van die liefde:Aanvaarding, deursigtigheid, eerlikheid, diversiteit, diensbaarheid, liefde, groei, eenvoud, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid.Ons nooi jou uit om deel te word van ons groeiende gemeente en sien uit om jou hier te ontmoet!