Junior kategese geselsbriefie: 17 September


Week tema:

Die Here hoor sy kinders.

Die Here hoor sy kinders wat tot Hom roep al het hulle van Hom af weggedraai en help hulle deur leiers wat Hy daarvoor gereed maak.

Rigters vertel hoe Israel in die beloofde land begin lewe, tussen groepe mense (Kanaäniete, Filistyne…) wat nie dieselfde beloftes van die Here gekry het as hulle nie – die ‘anti-promise’ mense. Hierdie mense het rondom en langs Israel-groepe gewoon en hulle op twee maniere bedreig:

1. Hulle was vyande wat Israel se grondgebied wou afvat en hulle diere en produkte vernietig of gesteel het.

2. Hulle het ander gode aangehang en gedien en dit kon Israel verlei tot afgodery.

In Rigters kry ons ’n sekere patroon wat ’n paar keer herhaal:

1. Die Israeliete doen wat verkeerd is in die oë van die Here.

2. Die Here gee hulle oor in die hande van die vyande.

3. Die Israeliete roep om hulp.

4. Die Here hoor deur ’n redder te voorsien. Hierdie patroon lei ook die verhaal van Gideon in.

Die Here loop ’n pad met Gideon en gebruik hom om sy kinders van die vyande te red. Maar die verhaal sluit af met die hartseer inligting van hoe Gideon ’n beeld van goud maak wat die mense begin aanbid het.

Bybelgedeelte

Rigters 6:1 – 22.

Hoofgedagtes van die ontmoeting

  1. Doen verkeerd, word aan vyande oorgegee, roep om hulp.

  2. Gideon word geroep en kry versekering dat die Here as redder by hom is.

  3. Huis skoonmaak van afgode! Gideon word amper doodgemaak

  4. Twyfel, maar die Here gee versekering.

  5. Te veel manskappe. Verminder tot 300, anders dink die mense hulle het hulleself gered.

  6. Nog ’n keer moed gegee deur die Here (droom).

  7. Die Here en Gideon! Die Here red.

  8. Terug op die ou dwaalweg van afgodery.

Uitkoms

1. Sê dankie vir leiers wat deur die Here gebruik word en bid vir hulle.

2. Aanbid die Redder wat hoor as ons roep.

3. Erken dat ons maklik WEER afdwaal en vra die Here om ons vas te hou!

Dink, doen, gesels en bid

Dink dinge

Dink aan ’n sekere dag toe daar iemand by die doopvont gestaan het met jou as seuntjie of dogtertjie by hulle. Dis asof die Here daardie dag by jou gestaan het, en gesê het: Ek is by jou dapper, seun of dogter.

Dis asof hierdie woorde heelpad by ons bly, ook as ons bang is en weer twyfel. Die Here troos ons dan daarmee, dat Hy by ons is en dat Hy die oorwinnaar is.

Leef dinge

Omdat ons Christene is, sê die Here vir ons ons is belangrik. Hý maak ons belangrik. Hý maak ons God se kinders. Daarom kan ons dinge doen wat ons nooit gedroom het ons sal kan doen nie. Ons maak nie oorlog en wen gewone vyande nie. Nee, Christene is dapper om dinge wat verkeerd is, reg te maak. Ons bring liefde waar daar haat is, vrede waar daar ’n bakleiery is, blydskap waar daar hartseer is. Ons wen die kwaad met die goeie!

• _Ons kan vandag dankie sê vir elke leier wat die Here vir ons gee, en bid dat hulle saam met ons aan die Here getrou sal bly.

• _Ons erken dat ons almal maklik afdwaal, en daarom moet ons vir mekaar bid en baie met mekaar praat en mekaar bemoedig.

• _Ons aanbid die Here wat ons redder is en wat hoor wanneer ons tot Hom roep om gehelp te word.

Doen dinge

Lees die Gideons verhaal hierdie week.

Gesels dinge

Vertel vir jou kinders van ʼn keer toe jy iets moes doen waarvoor jy nie eintlik kans gesien het nie.

Kom ons bid

Bid vir die leiers wat julle ken.

Leer die Bybel

Daar is die behoefte dat ons Bybelversies vir ons kinders moet leer soos toe ons in die Sondagskool was. Ek sal probeer om elke week ʼn versie saam met die geselsbriefie te stuur.

Maandag – Lees die oordenking en herhaal die versie.

Dinsdag – Memoriseer die eerste deel van die versie. Gesels oor wat dit beteken.

Woensdag – Memoriseer die middelste gedeelte van die versie. Gesels oor wat die middelste gedeelte beteken.

Donderdag – Memoriseer die laaste gedeelte van die versie en gesels oor wat die laaste gedeelte beteken.

Vrydag – lees weer die oordenking en sê die hele versie op.

Saterdag en Sondag – Sê die versie op en lê dit vir ewig vas in jou kind se wonderlike brein!

Vissers van mense. Markus 1:17

  • Jesus sê toe vir hulle: “Kom hier, kom saam met My, Ek sal julle lewens verander: Julle sal nog vissermanne wees, maar julle sal nie meer visse vang nie, julle sal mense bymekaarmaak vir God”. (die Bybel vir almal)

  • Jesus het na hulle geroep: “Kom, word my dissipels, en Ek sal julle vissers van mense maak!”. (Nuwe lewende vertaling)