top of page

Kategese geselsbriefie 3 Februarie

Liewe ouers

Hier is die geselsbriefie vir die junior kategese, Sondag 3 Februarie 2019.

Waar is ons in die kerkjaar?

Epifanie of Verskyningstyd.

Kategese jaar tema:

Wow, dis waar.

Bybelgedeelte

Johannes 4:1-42.

Week tema:

Jesus praat met haar.

Jesus is die Verlosser van alle mense en dit maak ons bly wanneer mense in Hom glo.

Agtergrond en interpretasie

Johannes 4:25-26 en 42 is sleutelverse in hierdie gedeelte.

Daar is ʼn hele paar aspekte wat in hierdie gedeelte na vore kom wat vir die kinders verduidelik moet word:

· Wie was die Samaritane? Hoekom was dit vreemd dat ʼn man (Jesus) met ʼn Samaritaanse vrou gepraat het? Die Samaritane het gewoon in die gebied wat Samaria genoem is. (Gebruik ʼn kaart.) Toe die Israeliete in die omgewing van Samaria in 722 VC as slawe in ballingskap na ander lande weggeneem is, het die veroweraars (Assirië) die mense van ander volke na Samaria gestuur om daar te gaan woon. Hierdie mense het getrou met sommige van die Israeliete wat daar agtergebly het. Toe die Jode later terugkeer, het hulle hierdie mense verag. “Samaritaan” was vir hulle ʼn skelwoord. Daar was gedurig vyandskap tussen die Jode en Samaritane. Die Samaritane het hulle eie tempel op Gerisimberg gebou. Hulle het ook die eerste vyf boeke van die Bybel aanvaar en ʼn Messias verwag (Moses wat sou terugkeer).

· In die Bybelse tyd mag ʼn rabbi (onderwyser) nie met vroue gepraat het waar ander mense dit kon sien (in die openbaar) nie, selfs nie eens met sy vrou of suster of dogter nie. Jesus praat hier by die put, waar almal kom water haal het, met hierdie vreemde vrou. Boonop was sy ʼn Samaritaan.

· Wat of wie is die “Messias” wat moes kom? Toe die Israeliete as slawe in ballingskap weggevoer is en later net as ʼn groepie Jode teruggekeer het, het hulle al hoe meer begin glo (verwag) dat daar weer iemand soos (die gesalfde) koning Dawid sou kom om ʼn nuwe vrederyk te vestig. (Messias = Christus = Gesalfde).

· Wat is die dieper betekenis van vers 26? Die “Ek is” (“Dit is Ek”) hang saam met ʼn hele reeks “Ek is”-uitsprake (wat in Jaar 6 hanteer word). Toe Moses in Eksodus 3:13 vir God gevra het wat sy Naam is, het God gesê Moses moet vir die Israeliete sê sy Naam is “Ek is”. Toe Jesus Hom aan die mense voorgestel het as “Ek is”, het dit hulle dadelik laat dink aan God wat vir Moses gesê het sy Naam is “Ek is”. In Johannes word daar sewe keer iets by hierdie “Ek is” gevoeg: die brood wat lewe gee, die lig vir die wêreld, die ingang vir die skape, die goeie herder, die opstanding en die lewe, die weg en die waarheid en die lewe, en die ware wingerdstok.

· Hoe werk ʼn oes? Daar is saaityd, dan volg die groeityd en wanneer die oes ryp is (graan of druiwe), word dit geoes of gepluk (bymekaargemaak) om dit in meel of sap of wyn te verwerk. Gewoonlik duur dit sowat vier maande vandat graan gesaai word totdat dit geoes kan word. In hierdie tyd moes die mense net wag. Oestyd is gewoonlik gesien as ʼn tyd van harde werk en groot vreugde – die einde van ʼn wagtyd. ʼn Mens kan jou indink hoe Jesus na die Samaritane met hulle wit rokke (klere) gekyk en gesê het die oestyd het aangebreek. Dit wil sê, soos die oes gereed geword het, het ook die tyd aangebreek dat Samaritane sou begin glo en deel sou word van almal wat bymekaargemaak word. Let wel: In 4:6 staan daar in sommige vertalings “sesuur die aand” en in ander “twaalfuur die middag”. Die “sesde uur” (Grieks) is eerder twaalfuur die middag as sesuur die aand.

Hoofgedagtes van die ontmoeting

  1. Jesus kom in ’n Samaritaanse dorp aan.

  2. Jesus ontmoet ’n Samaritaanse vrou by die put.

  3. Die vrou vra vir Jesus baie vrae.

  4. Baie Samaritane luister na Jesus en glo.

Uitkoms

Insig: Jesus het gekom om alle mense te red.

Respons: Wees bly oor almal wat glo. Wees bly ons is deel van die oes en die insameling.

Dink, doen, gesels en bid

Dink dinge

Hoekom glo jy in Jesus?

Ken en aanbid jy vir Jesus omdat mense vir jou gesê het jy moet? Of aanbid jy vir Jesus omdat jy Hom regtig ken en die Heilige Gees jou help om Hom al hoe beter te leer ken?

Glo ander mense in Jesus omdat hulle Hom in jou lewe kan sien, of jaag jy mense van Jesus af weg deur hoe jy leef?

Doen dinge

Sit met jou oë toe en dink aan al die mense in die wêreld. Dink aan groepe mense van wie jy dalk nie hou nie of van wie jy min hou. Sien in jou verbeelding hoe Jesus tussen daardie mense rondstap. Wonder oor wat Hy vir hulle sou sê.

Leef dinge

Jesus kyk na die mense soos ʼn boer kyk na ʼn groot land wat reg is om geoes te word. Boere is gewoonlik baie bly wanneer hulle kan oes. As hulle terugdink aan die saaityd en sien die graan of druiwe kan nou geoes word, is almal wat gesaai het en wat nou gaan oes saam bly. Jesus leer sy dissipels en vir ons om so bly te wees oor elkeen wat Hom leer ken en deel van sy oes word.

Jesus het die Samaritane én die Jode so liefgehad dat Hy hulle met sy bloed aan die kruis gekoop het. So lief is Hy ook vir jou en al die mense wat anders as jy is. Jesus het gekom om álle mense te red. Hoe heerlik om dit vir almal te gaan vertel en vir hulle lief te wees. Ja, vir álmal – selfs vir die mense wat aan ander groepe as ons behoort.

Gesels dinge

Gesels saam oor lelike byname of woorde wat ons gebruik om te praat oor mense wat anders as ons is.

Lees 1 Timoteus 2:1-6. Gesels daaroor.

Kom ons bid

Ek en jy ken vir Jesus. Aanbid en prys Hom daarvoor.

Sondag 10 Februarie

Uiteindelik gesond.

Groete

Willie Matthysen

85 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page