top of page

Kategese geselsbriefie 10 Februarie


Liewe ouers

Hier is die geselsbriefie vir die junior kategese, Sondag 10 Februarie 2019.

Waar is ons in die kerkjaar?

Epifanie of Verskyningstyd.

Kategese jaar tema:

Wow, dis waar.

Bybelgedeelte

Johannes 5:1-20.

Week tema:

Uiteindelik gesond!

Net soos God die Vader, help Jesus ons ook om nuut te leef.

Agtergrond en interpretasie

Opmerking: Johannes se Evangelie is vol simboliek. Sommige verklaarders meen selfs dat die verhale nét simbolies is en nie werklik gaan oor ʼn genesing op ʼn sekere dag en by ʼn sekere plek nie. Die Skaappoort kan ʼn mens dan ook laat dink aan die goeie herder; die bad en wassing kan jou aan al die Joodse gebruike laat dink; die vyf pilaargange kan verwys na die eerste boeke van die Bybel, die wet, en die verlamde man sonder hulp kan ʼn mens herinner aan die situasie van dié wat onder die Joodse wet gestaan het. Ons gebruik hierdie verhaal egter nie só nie. Ons fokus eerder op Jesus wat dieselfde mag as die Vader het.

In Johannes 5 – 10 word daar na die Joodse Sabbatdag en die sabbatswette verwys, asook na drie ander feeste: die Paasfees (Joh. 6:4), die huttefees/fees van die tabernakels (7:2, 10, 37-38) en die fees van die tempelwyding (10:22). Hierdie gedeelte begin met die genesing van ʼn man op die Sabbatdag by die bad van Betesda. In Johannes 9 is die man wat blind gebore is (en wat die klei van sy oë in die Siloambad moes afwas) ook op ʼn Sabbatdag genees. Dit is dus noodsaaklik om die Sabbat en sabbatswette goed te verstaan:

· Skepping: Die skeppingsverhaal in Genesis 1 is só geskryf dat al (tien) die skeppingswerke in ses dae ingepas word. Op die sewende dag “rus” God. Daarom is daar ʼn vieringsdag waarop die hele skepping die Skepper aanbid.

· Rus en werk: Die Jode het al die werke waarvan die mense moes rus in wette uitgewerk. Om jou goed te dra en om klei aan te maak en aan ʼn blinde se oë te smeer was werk wat jy nie mag gedoen het nie. Jesus het dus die wet “gebreek” toe Hy die man beveel het om sy goed te dra en klei aangemaak het om aan iemand se oë te smeer.

· Oortreding van die reëls of wet: Jesus gaan van die standpunt uit dat God bo die sabbatreëls van die Jode verhewe is, want Hy het die Sabbat gemaak. Omdat God sy Vader is, kan Jesus soos sy Vader optree. Jesus was dus besig om sy Godheid te wys … maar vir die Jode wat nie in Hom geglo het nie, was dit net te erg.

ʼn Ander aspek wat hier na vore tree, is dat Jesus nie net die man gesond gemaak het nie; Hy wou ook toesien dat die man ʼn nuwe lewe begin leef – een waarin hy nie sou voortgaan om sonde te doen nie, maar sou verander om vir God te leef.

Die hele verhaal wys dat Jesus en die Vader so een is met mekaar dat wat Jesus doen en wat die Vader doen presies dieselfde is. Dit het die Jode baie kwaad gemaak, want hulle het nie geglo dat Jesus God (die Vader se Seun) is nie.

Lees ook hierdie artikel: https://bible.org/seriespage/12-jesus-heals-man-pool-bethesda-john-51-18

Hoofgedagtes van die ontmoeting

  1. Jesus maak ʼn man wat 38 jaar lank siek was gesond.

  2. Jesus maak die man op ʼn Sabbatdag gesond.

  3. Jesus doen dieselfde dinge as sy Vader.

Uitkoms

Insig: Jesus en die Vader is een. Ons aanbid Hom.

Insig: Jesus help ons om gesond te word en nuut te leef.

Dink, doen, gesels en bid

Dink dinge

Hoekom, dink julle, is party mense so kwaai oor die Sabbatdag of Sondag? Wat gebeur met mense wat wel op die Sabbatdag of Sondag werk? Straf God hulle?

Hoekom is party mense so kwaai met ander wat op Sondae werk – veral as dit werk is wat ander mense help?

Jesus is vol liefde. Wanneer Hy iets doen, is dit omdat Hy vir mense lief is en hulle wil help.

Dink julle die Jode was lief vir alle mense?

Doen dinge

Lees Efesiërs 3:18-19. Verduidelik vir mekaar hoe julle hierdie verse verstaan.

Leef dinge

Miskien is dit baie goed om op een dag van die week op te hou met al die dinge wat ons so

besig hou en net ʼn bietjie te rus. Dan kry ons moed en krag vir die nuwe week. As ons op

hierdie rusdag kan saamkom om die Here te aanbid omdat ons nie werk of skoolgaan nie, is

dit nog wonderliker.

Wanneer Jesus deur die Heilige Gees in ons werk, maak Hy ons lief vir ander mense. Dan

wil ons mense graag help. Jesus doen wat God die Vader doen, en die Heilige Gees leer ons

om te doen wat Jesus doen. Ons moet doen wat Jesus doen. Daarom aanbid ons God en vra

die Heilige Gees om ons te help om ware nood raak te sien en mense in liefde te help.

Gesels dinge

Wys jou sandale vir die mense by die huis en vertel vir hulle wat dit beteken. Sit dit op ʼn

plek in jou kamer neer waar jy dit elke dag kan sien.

Dink saam met die mense by die huis aan een persoon wat hulp nodig het.

Kom ons bid

Bid vir iemand wat hulp nodig het. Vra die Heilige Gees om vir julle te wys hoe julle die persoon kan help. Werk ʼn plan uit en gaan help dan iemand.

Sondag 17 Februarie

Ek glo in God die Vader.

114 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page