top of page

Junior kategese geselsbriefie: 12 November


Week tema:

Die Here verander trane in blydskap.

Die Here nooi ons om ons hartseer na Hom toe te bring, want Hy kan hartseer in blydskap verander.

Agtergrond

In die eerste 7 hoofstukke van Samuel word die opkoms van Samuel as betroubare profeet beskryf. Hy word later erken as die draer van die betroubare Woord van die Here (1 Sam 3:19) en as leier wat Israel se hofsake verhoor het (7:17). Alhoewel 1 en 2 Samuel die boeke is waarin beskryf word hoe Dawid as koningsgeskenk van die Here kom, is die twee hooffigure in die inleiding Samuel en Saul. Israel wag op koning Dawid. Die wag begin by ’n nulpunt: ’n verhaal van onvrugbaarheid en vernedering (spot) – ’n situasie sonder menslike hoop (vgl. die verhaal van Abraham, Sara en Isak in Genesis 15, asook die verhaal van Sagaria, Elizabeth en Johannes in Lukas 1). Hierdie situasie word deur die Here verander in ’n geboorte (Samuel) en ’n loflied (1 Sam 2).

Die drama van hoofstuk 1 het vier bedrywe:

1. Elkana probeer die ongelukkige Hanna troos (1:3-8).

2. Hanna in die tempel in gesprek met die Almagtige, en met Eli (1:19).

3. Hanna skenk geboorte (dialoog tussen Hanna en Elkana – 1:19b-23).

4. Hanna bring klein Samuel na Eli toe (1:24-28). Dit loop uit op aanbidding (v 28b) en haar loflied (2:1-10).

In elkeen van hierdie bedrywe staan die Here sentraal:

1. Die Here laat haar kinderloos bly (1:5, 6).

2. Die God van Israel sal aan jou gee… (1:17).

3. Die Here het aan haar gedink (1:19).

4. Die Here het aan my gegee (1:27).

Die Here bly die Hoofkarakter in die verhaal. Die verhaal nooi mense wat in slegte omstandighede is om te fokus op hierdie hoofkarakter, die Here, die Een wat ons trane sien en wat ons onthou (aan ons dink – vers 19). Hy is die Een wat ons lewens só kan herstel dat ons vreugde in ’n loflied uitbreek – ’n loflied wat die geloofsgemeenskap saam met ons kan sing.

Bybelgedeelte

1 Samuel 1:1 – 2:1.

Hoofgedagtes van die ontmoeting

  1. Die ongelukkige en hartseer begin.

  2. Hanna se gelofte en Eli se veroordeling wat verander in die versekering: Die God van Israel sal aan jou gee.

  3. Die Here dink aan Hanna, en Samuel word gebore.

  4. Samuel, die geskenk van die Here wat van Hom afgesmeek is, word teruggegee aan die Here (vgl. v 11).

Uitkoms

Hartseer mense word uitgenooi om alles vir die Here te vertel.

Die Here is magtig om trane in blydskap te verander.

Dink, doen, gesels en bid

Dink dinge

Dink ’n bietjie aan 'n keer toe jy hartseer was. Hoekom was jy hartseer? Hoe het jy gevoel? Wat het gebeur dat jy nie nou meer so hartseer is soos wat jy toe was nie? As jy mooi dink, sal jy dalk besef dat dit die Here was wat jou gehelp het om nie meer hartseer te wees nie. Onthou om vir Hom dankie te sê dat hy jou hartseer in blydskap verander het.

Leef dinge

Ons gaan ongelukkig nog baie keer in ons lewens hartseer wees. Ons gaan ook nog baie ander mense sien wat hartseer is. Ons kan ander mense wat hartseer is, troos. Miskien kan ons net saam met hulle huil. Dit sal al help. Miskien kan ons vir hulle sê dat hulle oor hulle hartseer met die Here moet praat. Miskien kan ons dalk ook vir hulle sê dat God hulle hartseer in blydskap kan verander.

Gesels dinge

Vertel wat julle hartseer maak en hoekom dit julle hartseer maak.

Is daar iets wat iemand hartseer maak waaraan julle iets kan doen?

Vertel hoe die Here jou hartseer in blydskap verander het.

Kom ons bid

Is daar iets wat so moeilik is dat ons dit nie sommer dadelik kan verander nie? Bid saam daaroor en vertel vir die Here daarvan. Julle kan ook saggies bid, soos Hanna.

Leer die Bybel

Daar is die behoefte dat ons Bybelversies vir ons kinders moet leer soos toe ons in die Sondagskool was. Ek sal probeer om elke week ʼn versie saam met die geselsbriefie te stuur.

Maandag – Lees die oordenking en herhaal die versie.

Dinsdag – Memoriseer die eerste deel van die versie. Gesels oor wat dit beteken.

Woensdag – Memoriseer die middelste gedeelte van die versie. Gesels oor wat die middelste gedeelte beteken.

Donderdag – Memoriseer die laaste gedeelte van die versie en gesels oor wat die laaste gedeelte beteken.

Vrydag – lees weer die oordenking en sê die hele versie op.

Saterdag en Sondag – Sê die versie op en lê dit vir ewig vas in jou kind se wonderlike brein!

Die Handskoen 1 Korintiërs 10:31

  • Onthou, julle moet God prys met alles wat julle doen, ook wanneer julle eet of drink. (die Bybel vir almal)

  • Wat julle ook al eet of drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. (Nuwe lewende vertaling)

  • Of julle eet of drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. (1983 vertaling)

  • Laat ek dit so stel: alles wat julle doen, of julle nou iets eet of drink, moet julle doen sodat mense kan raaksien hoe belangrik God is. (Die boodskap)

Kies die vertaling wat vir jou die beste is.

Oordenking

Dink aan ʼn handskoen. Een wat sommer so op die tafel lê. Kyk hy lê doodstil en kan niks doen nie. Sit nou jou hand in die handskoen. Skud jou hand, beweeg jou vingers, maak ʼn vuis, maak jou hand oop. Met jou hand in die handskoen, kan die handskoen sommer ʼn klomp goed doen! Hoekom? Want daar is iets spesiaal in die handskoen wat die werk doen. Ons lewens is net soos die handskoen. Wanneer ons iets goeds doen is dit Jesus binne ons wat deur ons werk. Volgende keer as iemand vir jou vertel hoe oulik jy is, onthou om hulle te vertel wie dit is wat die werk in jou doen.

Heel dag lank

Watter tyd van die dag dink jy aan God? Ons dink aan God wanneer ons die seën vra voor ons eet. Ons dink aan God as ons in die kerk is. Ons dink aan God wanneer ons Bybel lees. Het jy geweet dat ons reg deur die dag aan God kan dink, ons hoef nie vir ʼn spesiale tyd te wag nie?

Eer God

Hierdie week se versie leer ons dat wat ons ook al doen, ons vir God behoort te doen. Ja, ons kan selfs koek eet vir God! Wanneer ek die lekker koek proe, dink ek daaraan dat God die reën gestuur het vir die koring om te groei, God het julle so geseën dat julle koek kan bekostig. Jy eer God omdat Hy vir jou sorg. Om God te eer beteken jy maak God beroemd. Jy wil hê dat almal moet weet dat jy God dien en prys.

Dink aan goed wat jy doen waarmee jy God kan eer.

Bid

Liewe Jesus, ek wil God prys met alles wat ek doen. Help my asseblief om te onthou dat Jesus groot goed deur my doen. Amen.

Sê saam:

God se Woord is vir my en aan my, dit is in my en werk deur my en net soos Sy liefde vir my, is dit vir ewig!

Volgende Sondag

Kerk in die park.

55 views0 comments
bottom of page