Junior kategese geselsbriefie 11 Februarie

Jaar tema:

Leef soos Jesus.

Ons leef in ʼn lewende verhouding met die Here. In hierdie verhouding is daar kommunikasie. Ons Here neem ons hand en loop al pratend saam met ons op ons pad. Soms luister ons wat Hy vir ons sê; ander kere luister ons nie, of ons luister half.

Een van die wonderlike dinge wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons sy stem hoor en luister wat Hy vir ons sê, is dat ons anders begin leef. Ons manier van leef (ons maniere, gesindheid en gedrag) verander. Ons word en leef elke dag al hoe meer soos Jesus. Dit het ʼn groot invloed op ons lewe en op almal rondom ons.

In die verhale in die Bybel sien ons wat gebeur wanneer mense luister na wat die Here vir hulle sê en sy voorbeeld volg. Ons sien ook wat gebeur wanneer mense nié na Hom luister nie en hulle eie kop volg. Ons klim so te sê in die skoene van die Bybelkarakters en ervaar wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons luister… of nie luister nie.

Een waarheid moet ons onthou: Die Here gee nooit moed op met ons nie. Hy help ons weer en weer deur sy Gees wat in ons woon om al hoe meer soos Jesus te word en te leef. Jesus self het belowe dat Hy by ons sal wees en ons sal help om soos Hy te leef. Aan sy liefde vir ons is daar geen einde nie. Daarom hou Hy nie op om ons te help om reg te leef nie. Hy gee vir ons sy voorbeeld, die heel beste voorbeeld, om na te volg.

Kom ons gaan leef dan nou soos Jesus…

Bybelgedeelte

Markus 2: 13 – 17.

Week tema:

Jesus eet saam met sondaars.

Jesus, ons “Onderwyser” of Leermeester, laat ons saam drome droom om siek (sondige) mense by die Dokter uit te bring; om hulle in te trek tot in die binnekring waar ons vrolik saam om ʼn tafel feesvier.

Agtergrond

Daar is ʼn groot waarskynlikheid dat Levi en Matteus dieselfde mens was. Dit is hierdie Matteus wat volgens oorlewering die skrywer van die Matteusevangelie was.

Die beeld wat Jesus gebruik deur Homself met ʼn dokter te vergelyk, verduidelik sy roeping op aarde as Heelmaker (Heiland). In hierdie Bybelgedeelte is dit ook die eerste keer dat Markus na Jesus en sy dissipels verwys. Dit is interessant dat die skrifgeleerdes en Fariseërs nie gevra het hoekom die dissipels saam met die tollenaars en ander geëet het nie. Hulle het die Leier geteiken. Markus teken vir Jesus en sy dissipels saam om die tafel – op dieselfde vlak, binne dieselfde groep. In vers 14 word Levi genooi om Jesus te volg. In vers 17 sê Jesus Hy het gekom om mense te “roep”. Jesus en sy dissipels trek dié wat buite is tot in die binnekring. Dít is Jesus roeping en Hy is nie skaam daaroor nie. Hy vier saam met hulle fees.

Hoofgedagtes van die ontmoeting

  1. Levi word geroep en hy volg dadelik.

  2. Hulle eet saam.

  3. Jesus doen waarvoor Hy gekom het.

Uitkoms

1. Dink en beleef:

  • Hoe voel dit om in die skoene van ʼn tollenaar te staan?

  • Hoe voel dit om in die skoene van ʼn skrifgeleerde of Fariseër te staan?

  • Hoe voel dit om in die skoene van ʼn dissipel (ʼn leerder van Jesus) te staan?

Dink, doen, gesels en bid

Dink dinge

Wat het die dissipels gedink toe hulle sien wat Jesus doen? Sien in jou verbeelding hoe hulle saam met Jesus en die tollenaars en ander sondaars aan tafel sit. Miskien was hulle ongemaklik. Dalk het hulle gedink: As Jesus dit doen, kan ons dit ook doen.

Dink nou in jou gedagtes oor die situasies hieronder:

1. Ek is ʼn tollenaar. Wat dink die mense van my? Hoe laat dit my voel? Hoe tree Jesus teenoor my op? Hoe laat dit my voel?

2. Ek is ʼn Fariseër of skrifgeleerde. Jesus doen iets wat volgens my heeltemal verkeerd is. Wat dink ek? Wat sê ek?

3. Ek is een van Jesus se dissipels. Ek sien wat Jesus doen. Ek gaan saam met Hom. Sal ek dit doen as ek alleen is? (Onthou, Jesus is altyd by jou deur die Heilige Gees.)

Leef dinge

Ons is gelowiges wat ons Leermeester volg. Om soos Jesus te wees vra moed. Daar is baie mense wat ons hulp nodig het, soos mense wat siek is. Ons ken die Een wat almal kan help. Ons het goeie nuus om te vertel!

Gesels dinge

1. Lees weer Markus 2:13-17 saam. Lees dieselfde verhaal in Matteus 9:9-13. Watter verskille kry julle in die twee weergawes van hierdie verhaal?

2. Praat saam oor wat barmhartigheid beteken.

3. Hoe kan julle barmhartigheid aan iemand gaan bewys?

Kom ons bid

Is daar iets wat maak dat jy soos die verlamde man voel? Vertel vir mekaar daarvan. Wie kan jou help? Bid saam hieroor.

Leer die Bybel

Daar is die behoefte by van ons ouers dat ons Bybelversies vir ons kinders moet leer. Ek stuur hierdie gedeelte in blou, saam met die geselsbriefie, om jou te help om die Bybel vir jou kind te leer. As jy wil.

Maandag – Lees die oordenking en herhaal die versie.

Dinsdag – Memoriseer die eerste deel van die versie. Gesels oor wat dit beteken.

Woensdag – Memoriseer die middelste gedeelte van die versie. Gesels oor wat die middelste gedeelte beteken.

Donderdag – Memoriseer die laaste gedeelte van die versie en gesels oor wat die laaste gedeelte beteken.

Vrydag – lees weer die oordenking en sê die hele versie op.

Saterdag en Sondag – Sê die versie op en lê dit vir ewig vas in jou kind se wonderlike brein!