Junior kategese geselsbriefie 11 Maart


Waar is ons in die kerkjaar?

Lydenstyd.

Jaar tema:

Leef soos Jesus.

Ons leef in ʼn lewende verhouding met die Here. In hierdie verhouding is daar kommunikasie. Ons Here neem ons hand en loop al pratend saam met ons op ons pad. Soms luister ons wat Hy vir ons sê; ander kere luister ons nie, of ons luister half.

Een van die wonderlike dinge wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons sy stem hoor en luister wat Hy vir ons sê, is dat ons anders begin leef. Ons manier van leef (ons maniere, gesindheid en gedrag) verander. Ons word en leef elke dag al hoe meer soos Jesus. Dit het ʼn groot invloed op ons lewe en op almal rondom ons.

In die verhale in die Bybel sien ons wat gebeur wanneer mense luister na wat die Here vir hulle sê en sy voorbeeld volg. Ons sien ook wat gebeur wanneer mense nié na Hom luister nie en hulle eie kop volg. Ons klim so te sê in die skoene van die Bybelkarakters en ervaar wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons luister… of nie luister nie.

Een waarheid moet ons onthou: Die Here gee nooit moed op met ons nie. Hy help ons weer en weer deur sy Gees wat in ons woon om al hoe meer soos Jesus te word en te leef. Jesus self het belowe dat Hy by ons sal wees en ons sal help om soos Hy te leef. Aan sy liefde vir ons is daar geen einde nie. Daarom hou Hy nie op om ons te help om reg te leef nie. Hy gee vir ons sy voorbeeld, die heel beste voorbeeld, om na te volg.

Kom ons gaan leef dan nou soos Jesus…

Bybelgedeelte

Markus 10: 17 – 31.

Week tema:

Wat keer my?

 Daar is dinge wat ons kan keer om Jesus voluit te volg.

Agtergrond in interpretasie

 Hierdie gedeelte gaan oor die vraag oor wat iemand wat vir Jesus wil volg, moet doen (hoe ons ons geloof uitleef). Jesus haal in vers 19 net gebooie oor naasteliefde (en nie oor liefde vir God nie) aan, want dit is op hierdie vlak dat daar ʼn probleem is. Al het Jesus hierdie jongman lief en al praat Hy reguit met hom, is die roeping “onsuksesvol”. Die jongman stap bedruk weg. Vir dié wat in die ryk jongman se skoene geklim en gehou het van die manier waarop Jesus hom liefgekry het, is die “wegstap”-deel die oomblik van waarheid.

Vers 27: “Dissipelskap beteken om te leef met die verwagting en die vertroue dat ʼn nuwe orde inderdaad gedaal het en dat die Garant (=die Een wat dit waarborg) van die orde nie net die moontlike nie, maar ook die onmoontlike kan doen” (Coenie Burger, Woord teen die Lig I/8, 122). Vir volgelinge van Jesus is dit duidelik dat hulle nie die koninkryk of ewige lewe kan verdien nie, maar dat hulle geroep word om Jesus sonder voorbehoud te volg en te ervaar hoe God self die onmoontlike doen. Dissipels van ʼn Joodse leermeester soos Jesus sou hulle familie en werk agtergelaat en hulle hele lewe daaraan toegewy het om soos hulle leermeester te word. Geld kan egter soos boeie word wat jou gevange hou binne ʼn sekere soort denke en in ʼn ruimte waar mense mekaar gebruik om nog meer geld te maak, maar nie vir mekaar versorg soos in ʼn huisgesin nie. Binne hierdie nuwe huisgesin ervaar jy egter ook vervolging (lyding). Dissipels kan in die versoeking kom om soos minderwaardige mense (laastes) te voel en te leef. Jesus help hulle om anders oor hulleself te dink en moedig hulle daarom aan om met vreugde in hierdie nuwe samelewing te leef wat God vir hulle moontlik gemaak het.

Hoofgedagtes van die ontmoeting

1. Jesus praat met die jongman, maar hy sukkel om Jesus se (liefdevolle) uitnodiging te aanvaar.

2.  Jesus praat met sy dissipels en help hulle om te verstaan dat God alleen dit moontlik maak om ʼn volgeling van Jesus te wees.

3.  Jesus praat met Petrus en sy ander volgelinge oor sy nuwe koninkryk.

Uitkoms

Ervaar: Gaan staan eers in die skoene van die ryk jongman, en dan in Jesus se dissipels se skoene. Voel die ongemaklikheid. Vind uit wat ons kan keer om Jesus met volle oorgawe te volg.

Aanvaar: Aanvaar die uitnodiging tot God se koninkryk terwyl jy ontdek God doen dinge in jou lewe wat vroeër vir jou onmoontlik gelyk het.

Insig: Dissipels kry ʼn nuwe familie; hulle ervaar swaarkry in hierdie lewe, maar ontvang ook die ewige lewe.

Dink, doen, gesels en bid

Dink dinge

Dink aan alles wat vir jou belangrik is. Is dit dalk ʼn besitting, ʼn mens of iets wat jy doen of graag wil hê? Miskien spaar jy om iets te koop, of dalk wag jy om iets te kry of te doen.

Dink nou aan iemand wat niks het nie, of aan iemand wat swaarkry.

Dink aan mense wat niks het nie.

Dink nou aan wat Jesus dalk vir jou sal vra om prys te gee of weg te gee sodat jy Hom beter kan volg. Wat sal dit wees? Is dit meer as een ding?

Leef dinge

Jesus het die ryk jongman genooi om alles wat hom gekeer het, agter te laat en Hom voluit te volg. Jesus het sy dissipels daarop voorberei dat die lewe nie altyd vlot sal verloop nie. Hy het hulle egter getroos deur hulle te help om met ander oë te kyk na mense en na alles wat God vir sy volgelinge gee.

Gesels dinge

Praat saam oor hierdie stelling: Jesus help ons om meer soos Hy te wees.

Doen dinge

Help iemand wat minder as ons het.

Kom ons bid

Bid vir arm mense en vra dat die Here vir julle sal wys wat julle kan doen om te help.

Leer die Bybel

Daar is die behoefte by van ons ouers dat ons Bybelversies vir ons kinders moet leer. Ek stuur hierdie gedeelte in blou, saam met die geselsbriefie, om jou te help om die Bybel vir jou kind te leer. As jy wil.

Maandag – Lees die oordenking en herhaal die versie.

Dinsdag – Memoriseer die eerste deel van die versie. Gesels oor wat dit beteken.

Woensdag – Memoriseer die middelste gedeelte van die versie. Gesels oor wat die middelste gedeelte beteken.

Donderdag – Memoriseer die laaste gedeelte van die versie e