Junior kategese geselsbriefie 18 Maart


Waar is ons in die kerkjaar?

Lydenstyd.

Jaar tema:

Leef soos Jesus.

Ons leef in ʼn lewende verhouding met die Here. In hierdie verhouding is daar kommunikasie. Ons Here neem ons hand en loop al pratend saam met ons op ons pad. Soms luister ons wat Hy vir ons sê; ander kere luister ons nie, of ons luister half.

Een van die wonderlike dinge wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons sy stem hoor en luister wat Hy vir ons sê, is dat ons anders begin leef. Ons manier van leef (ons maniere, gesindheid en gedrag) verander. Ons word en leef elke dag al hoe meer soos Jesus. Dit het ʼn groot invloed op ons lewe en op almal rondom ons.

In die verhale in die Bybel sien ons wat gebeur wanneer mense luister na wat die Here vir hulle sê en sy voorbeeld volg. Ons sien ook wat gebeur wanneer mense nié na Hom luister nie en hulle eie kop volg. Ons klim so te sê in die skoene van die Bybelkarakters en ervaar wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons luister… of nie luister nie.

Een waarheid moet ons onthou: Die Here gee nooit moed op met ons nie. Hy help ons weer en weer deur sy Gees wat in ons woon om al hoe meer soos Jesus te word en te leef. Jesus self het belowe dat Hy by ons sal wees en ons sal help om soos Hy te leef. Aan sy liefde vir ons is daar geen einde nie. Daarom hou Hy nie op om ons te help om reg te leef nie. Hy gee vir ons sy voorbeeld, die heel beste voorbeeld, om na te volg.

Kom ons gaan leef dan nou soos Jesus…

Bybelgedeelte

Lukas 19: 1 – 10.

Week tema:

Jesus soek en red mense.

Jesus sien ons elkeen raak en wil graag vir ons redding, herstel en verandering bring.

Agtergrond in interpretasie

Hierdie verhaal speel af in die tyd toe Jesus op pad was na Jerusalem en sy kruisiging. Hy het van dorp tot dorp gegaan en die mense oral geleer. In hierdie gedeelte ontmoet Jesus vir Saggeus, ʼn hooftollenaar, wat ʼn ryk en belangrike man was. Die Jode het nie van die tollenaars gehou nie omdat hulle gereeld te veel belasting geëis het. Hulle is as verraaiers beskou.

Jesus en Saggeus deur Soichi Watanabe. Die kunstenaar beeld Saggeus se blydskap uit in die vorm van ʼn geel blom.

Wonder jy soms of mense jou raaksien?

Wonder jy soms of Jesus jou raaksien?

Wil jy soms nie hê mense moet jou raaksien nie?

Soms doen ons lelike dinge en dan wil ons nie raakgesien wees nie.

Soms is ons nuuskierig en wil sien wat ander mense doen, maar ons wil nie hê hulle moet ons sien nie.

Toe Jesus hier op aarde van dorp tot dorp gereis en die mense geleer het, het ʼn groot skare Hom dikwels gevolg en na Hom geluister. Dit was soms baie moeilik om in so ʼn groot skare raakgesien te word.

Wat sou jy gedoen het sodat Jesus jou kon raaksien?

Vandag lees ons die verhaal van iemand wat baie kort was, maar wat baie graag vir Jesus wou sien. Die verrassing is egter dat Jesus hóm raakgesien het. Toe gebeur daar iets wonderlik in hierdie man se lewe.

Hoofgedagtes van die ontmoeting

Jesus sien die klein Saggeus raak.

Saggeus is bly oor hierdie ontmoeting terwyl ander mense kwaad is.

Kyk na ander mense soos Jesus na ons kyk.

Uitkoms

Ervaar: Gaan staan in Saggeus se skoene en voel hoe die Here jou uitsoek en raaksien.

Insig: ʼn Ontmoeting met die Here bring ware verandering.

Motivering: Kyk met Jesus se oë na ander mense.

Dink, doen, gesels en bid

Dink dinge

Dink oor jou lewe. Is daar dinge wat jy dalk vir die Here wil wegsteek?

Voel jy soms sleg? Wil jy soms wegkruip?

Dink nou oor Jesus en hoe Hy vir Saggeus raakgesien het. Dink daaraan dat Jesus jou ook raaksien en liefhet.

Dink nou aan die mense rondom jou. Dink jy sommige van hulle is slegte mense? Hoe dink jy sien Jesus hulle?

Jy kan die skildery van Watanaby hier gebruik.

Leef dinge

In hierdie verhaal lees ons dat Saggeus anders na homself en die wêreld begin kyk. Hy was bly dat Jesus hom raakgesien het; daarom het hy met liefde na ander mense rondom hom begin kyk.

Die Here kyk nou na my en jou. Hy sien ons raak. Hy herinner ons dat ons deel is van almal wat glo. Hy help ons om met nuwe oë na ander mense te kyk – die armes, dié wat onregverdig behandel word en almal wat, net soos ons, sondaars is wat deur Jesus gered word.

Gesels dinge

Gesels saam hieroor: “Soms hou ek nie van iemand nie en dan vergeet ek Jesus kan hulle verander. Van nou af gaan ek…”

Dink met toe oë saam hieroor: “Ek wonder hoeveel dinge daar nog in my lewe is wat ander mense afskrik.”

Wil jy graag vir Jesus sien en by Hom wees, of wil jy liewer vir Hom wegkruip?

Hoe kyk Jesus na jou? Hoe sien Hy jou?

Wat het Jesus al in jou lewe verander? Wat gaan Hy nog verander?

Kom ons bid

Vra die Here om jou, soos Saggeus, te verander.