top of page

Junior kategese geselsbriefie 18 Maart


Waar is ons in die kerkjaar?

Lydenstyd.

Jaar tema:

Leef soos Jesus.

Ons leef in ʼn lewende verhouding met die Here. In hierdie verhouding is daar kommunikasie. Ons Here neem ons hand en loop al pratend saam met ons op ons pad. Soms luister ons wat Hy vir ons sê; ander kere luister ons nie, of ons luister half.

Een van die wonderlike dinge wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons sy stem hoor en luister wat Hy vir ons sê, is dat ons anders begin leef. Ons manier van leef (ons maniere, gesindheid en gedrag) verander. Ons word en leef elke dag al hoe meer soos Jesus. Dit het ʼn groot invloed op ons lewe en op almal rondom ons.

In die verhale in die Bybel sien ons wat gebeur wanneer mense luister na wat die Here vir hulle sê en sy voorbeeld volg. Ons sien ook wat gebeur wanneer mense nié na Hom luister nie en hulle eie kop volg. Ons klim so te sê in die skoene van die Bybelkarakters en ervaar wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons luister… of nie luister nie.

Een waarheid moet ons onthou: Die Here gee nooit moed op met ons nie. Hy help ons weer en weer deur sy Gees wat in ons woon om al hoe meer soos Jesus te word en te leef. Jesus self het belowe dat Hy by ons sal wees en ons sal help om soos Hy te leef. Aan sy liefde vir ons is daar geen einde nie. Daarom hou Hy nie op om ons te help om reg te leef nie. Hy gee vir ons sy voorbeeld, die heel beste voorbeeld, om na te volg.

Kom ons gaan leef dan nou soos Jesus…

Bybelgedeelte

Lukas 19: 1 – 10.

Week tema:

Jesus soek en red mense.

Jesus sien ons elkeen raak en wil graag vir ons redding, herstel en verandering bring.

Agtergrond in interpretasie

Hierdie verhaal speel af in die tyd toe Jesus op pad was na Jerusalem en sy kruisiging. Hy het van dorp tot dorp gegaan en die mense oral geleer. In hierdie gedeelte ontmoet Jesus vir Saggeus, ʼn hooftollenaar, wat ʼn ryk en belangrike man was. Die Jode het nie van die tollenaars gehou nie omdat hulle gereeld te veel belasting geëis het. Hulle is as verraaiers beskou.

Jesus en Saggeus deur Soichi Watanabe. Die kunstenaar beeld Saggeus se blydskap uit in die vorm van ʼn geel blom.

Wonder jy soms of mense jou raaksien?

Wonder jy soms of Jesus jou raaksien?

Wil jy soms nie hê mense moet jou raaksien nie?

Soms doen ons lelike dinge en dan wil ons nie raakgesien wees nie.

Soms is ons nuuskierig en wil sien wat ander mense doen, maar ons wil nie hê hulle moet ons sien nie.

Toe Jesus hier op aarde van dorp tot dorp gereis en die mense geleer het, het ʼn groot skare Hom dikwels gevolg en na Hom geluister. Dit was soms baie moeilik om in so ʼn groot skare raakgesien te word.

Wat sou jy gedoen het sodat Jesus jou kon raaksien?

Vandag lees ons die verhaal van iemand wat baie kort was, maar wat baie graag vir Jesus wou sien. Die verrassing is egter dat Jesus hóm raakgesien het. Toe gebeur daar iets wonderlik in hierdie man se lewe.

Hoofgedagtes van die ontmoeting

Jesus sien die klein Saggeus raak.

Saggeus is bly oor hierdie ontmoeting terwyl ander mense kwaad is.

Kyk na ander mense soos Jesus na ons kyk.

Uitkoms

Ervaar: Gaan staan in Saggeus se skoene en voel hoe die Here jou uitsoek en raaksien.

Insig: ʼn Ontmoeting met die Here bring ware verandering.

Motivering: Kyk met Jesus se oë na ander mense.

Dink, doen, gesels en bid

Dink dinge

Dink oor jou lewe. Is daar dinge wat jy dalk vir die Here wil wegsteek?

Voel jy soms sleg? Wil jy soms wegkruip?

Dink nou oor Jesus en hoe Hy vir Saggeus raakgesien het. Dink daaraan dat Jesus jou ook raaksien en liefhet.

Dink nou aan die mense rondom jou. Dink jy sommige van hulle is slegte mense? Hoe dink jy sien Jesus hulle?

Jy kan die skildery van Watanaby hier gebruik.

Leef dinge

In hierdie verhaal lees ons dat Saggeus anders na homself en die wêreld begin kyk. Hy was bly dat Jesus hom raakgesien het; daarom het hy met liefde na ander mense rondom hom begin kyk.

Die Here kyk nou na my en jou. Hy sien ons raak. Hy herinner ons dat ons deel is van almal wat glo. Hy help ons om met nuwe oë na ander mense te kyk – die armes, dié wat onregverdig behandel word en almal wat, net soos ons, sondaars is wat deur Jesus gered word.

Gesels dinge

Gesels saam hieroor: “Soms hou ek nie van iemand nie en dan vergeet ek Jesus kan hulle verander. Van nou af gaan ek…”

Dink met toe oë saam hieroor: “Ek wonder hoeveel dinge daar nog in my lewe is wat ander mense afskrik.”

Wil jy graag vir Jesus sien en by Hom wees, of wil jy liewer vir Hom wegkruip?

Hoe kyk Jesus na jou? Hoe sien Hy jou?

Wat het Jesus al in jou lewe verander? Wat gaan Hy nog verander?

Kom ons bid

Vra die Here om jou, soos Saggeus, te verander.

Leer die Bybel

Daar is die behoefte by van ons ouers dat ons Bybelversies vir ons kinders moet leer. Ek stuur hierdie gedeelte in blou, saam met die geselsbriefie, om jou te help om die Bybel vir jou kind te leer. As jy wil.

Maandag – Lees die oordenking en herhaal die versie.

Dinsdag – Memoriseer die eerste deel van die versie. Gesels oor wat dit beteken.

Woensdag – Memoriseer die middelste gedeelte van die versie. Gesels oor wat die middelste gedeelte beteken.

Donderdag – Memoriseer die laaste gedeelte van die versie en gesels oor wat die laaste gedeelte beteken.

Vrydag – lees weer die oordenking en sê die hele versie op.

Saterdag en Sondag – Sê die versie op en lê dit vir ewig vas in jou kind se wonderlike brein!

Hoekom gehoorsaam wees? Efesiërs 6:1

  • Kinders, julle behoort aan die Here. Daarom moet julle gehoorsaam wees aan julle ouers. Dit is die regte ding om te doen. (die Bybel vir almal)

  • Kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Dit is mos die regte ding om te doen! (Nuwe lewende vertaling)

  • Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. (1983 vertaling)

  • Vir die kinders wil ek die volgende sê: as Christene moet julle na julle ouers luister. Dit is wat God van julle vra. (Die boodskap)

Kies die vertaling wat vir jou die beste is.

Gehoorsaam

Matilda se drome het waar geword! Toe Matilda by die huis kom, wag daar ʼn nuwe klein hondjie vir haar! Sy het hom dadelik Buks genoem. Matilda en Buks het ure lank saam gespeel. Mamma sê toe dat Matilda vir Buks buite toe moet vat voor Buks op die mat mors. O wee, die hek is oop en Buks hardloop reguit straat toe. Matilda gil “Nee Buks, stop”. Buks luister nie, Buks hardloop reguit straat toe. Buks is nie geleer nie. Buks weet nie wat is “nee” en “stop” nie. Buks weet nie dat die dat die straat gevaarlik is nie Buks weet nie dat die karre oor hom gaan ry in die straat nie. Gelukkig kon Matilda vir Buks vang voor hy in die straat is. Matilda het daardie dag ʼn belangrike lessie geleer. Matilda het geleer dat daar ʼn baie belangrike rede is hoekom mens gehoorsaam moet wees.

Hierdie week se versie gaan oor gehoorsaamheid en hierdie versie het God spesiaal vir kinders gegee. Hoekom dink jy sê God dat kinders gehoorsaam aan hulle ouers moet wees? Hier is drie redes:

1.       Jou ouers leef al baie langer as jy en hulle weet dinge wat jy nog nie weet nie. Soos Matilda geweet het dat die straat gevaarlik is, weet jou ouers ook van goed wat vir jou gevaarlik kan wees. Jou ouers probeer jou veilig hou.

2.       Jou hele lewe lank sal daar mense wees aan wie jy gehoorsaam moet wees. Om gehoorsaam aan jou ouers te wees, is goeie oefening vir later in jou lewe. Dit leer jou om te luister en respek te hê vir die mense wat God oor jou aanstel.

3.       God beveel jou om gehoorsaam te wees aan jou ouers. God sê nie jy moet miskien gehoorsaam wees aan jou ouers nie. God vra nie of jy gehoorsaam aan jou ouers wil wees nie. Nee, God beveel jou om gehoorsaam te wees aan jou ouers.

Waar begin jy?

Deur die week, soos jy die vers leer, probeer om elke keer as mamma of pappa jou vra om iets te doen, om dit dadelik te doen. Kyk of jy dit kan reg kry dat mamma en pappa nooit twee keer hoef te vra dat jy iets moet doen nie.

Probeer om goed te doen voor mamma of pappa hoef te vra dat jy dit moet doen!

Bid

Jesus, hierdie is God se plan vir my lewe, help my om dadelik te doen wat mamma en pappa vra. Amen.

Sê saam:

God se Woord is vir my en aan my, dit is in my en werk deur my en net soos Sy liefde vir my, is dit vir ewig!

Volgende Sondag.

Die klippe sal uitroep.                            

35 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page